Så fungerar RUT för datahjälp

Sedan RUT-avdraget infördes har större och mindre förändringar skett för att anpassa avdraget till dess syfte. En av de större förändringarna började gälla 1:a augusti 2016. Från det datumet går det nämligen att även få avdrag för datahjälp. Inofficiellt kallas denna ändring för RIT-avdraget men det finns alltså inte något som officiellt heter så. Avdrag för datahjälp sker alltså inom ramen för RUT-avdraget.

Vad innebär ”RIT”?

Kortfattat innebär det att avdrag kan ske för IT-tjänster som sker i hemmet. Däremot är just begreppet IT-tjänster extremt brett. För att förtydliga vad man får, och inte får, göra avdrag för har Skatteverket publicerat exempel på sin hemsida. Att det däremot kommer att uppstå missförstånd, gråzoner och otydligheter är nog förväntat. Så var det även när RUT från början infördes och med tiden fick man anpassa avdraget.

Enkelt sagt kan man säga att RIT innebär datahjälp genom exempelvis installation, ominstallation och reparation av hård- och mjukvara till persondatorer. Därtill kommer även tillbehör så som router, skrivare, tv-apparater och surfplattor.

En tydlig linje är i alla fall att datahjälpen måste utföras i hemmet. Det är även möjligt att utförandet sker i personens föräldrars hem eller en bostad som man för tillfället äger. Några tjänster som man valt att exkludera är support för så kallade smarta vitvaror.

Idé från Centern – genom en överenskommelse

Idén om att få RUT-avdrag för datahjälp, och liknande tjänster, har funnits relativt länge. Bland annat har IT & Telekomföretagen samt Digitaliseringskommissionen nämnt detta som förslag. Det var däremot Centerpartiet som lyfte upp förslaget på politisk nivå när en migrationspolitisk överenskommelse skulle ske. En överenskommelse som samtliga partier var med i förutom V och SD.

Med avdraget för datahjälp beräknades ca 1300 nya jobb skapas. Det är däremot alltid svårt att se tydliga effekter av liknande skattelättnader. Det går att mäta hur många som utnyttjar RUT-avdraget och till vilken summa som detta sker. Men eftersom datahjälp inte klassas som eget avdrag kommer sifforna att ”bakas ihop” med siffror gällande hur många som anlitar städföretag och gör avdrag för detta.  Därmed kommer det vara svårt att se exakt hur många som fått avdrag för datahjälp.

Utföra flyttstädning i Stockholm själv eller ej?

Utföra flyttstädning i Stockholm själv eller ej?

Har det blivit dags för dig att packa ihop dina tillhörigheter och flytta till grönare betesmarker? När du har fått klart med en ny bostad och tömt din gamla bostad på alla dina ägodelar återstår bara en sak: den fruktade flyttstädningen. Mycket står på spel och det är viktigt att städningen blir perfekt. Du har två valmöjligheter: att anlita en firma som arbetar med flyttstädning i Stockholm eller att städa din gamla bostad på egen hand.

Du bör ha i åtanke att du förmodligen redan betalar en flyttfirma att flytta ditt bohag, eller står för hyra av lastbil om du flyttar själv. Att slutföra flytten genom att städa själv kan du förvisso spara lite pengar, men det är ett omfattande arbete och många väljer därför att ta hjälp med sin flyttstädning i Stockholm. Här går vi igenom några av de ytor du behöver städa om du gör jobbet själv, eller som proffsen kan göra åt dig medan du ägnar dig åt någonting roligare.

Ytor som rengörs vid en flyttstädning i Stockholm

En av de första ytorna som blicken faller på när din hyresvärd granskar din flyttstädning i Stockholm är fönstren och områdena kring dessa. Det är därför viktigt att du, eller städfirman är noga med att rengöra ordentligt runt alla fönster. Avslutningsvis behöver även fönsterblecket rengöras med hjälp av en våt trasa, samt undersidan av detta.

En av de mer tidsödande delarna av att städa en lägenhet eller ett hus inför en flytt är de tomma utrymmena. Detta är anledningen till att många firmor som tillhandahåller flyttstädning i Stockholm tar mer betalt för just flyttstädning än för vanlig städning: i en tom bostad finns det större ytor som behöver rengöras. Alla de ytor som tidigare har varit belamrade med möbler behöver nu städas. Ofta rengörs inte dessa utrymmen under hela den tid som du bor i en bostad, då de är otillgängliga.

Detta gör att det byggs upp en hel del smuts som kräver extra noggrann rengöring. Det kan till exempel krävas en mer kraftfull dammsugare för att lossa alla lager med smuts som har fastnat under mattan. Detta är en av många anledningar till att anlita professionell flyttstädning i Stockholm.

Elcyklar är bättre transportmedel än bilar

Elcyklar är bättre transportmedel än bilar

En kanadensisk cykelfirma utförde ett experiment för att titta på effekterna av att pendla till jobbet på en elcykel jämfört med en bil. Du kommer förmodligen bli förvånad över resultatet! Det som började som en utmaning mellan två medarbetare slutade nämligen som ett experiment vilket ger stöd åt att elcyklar är bättre transportmedel än bilar.

På grund av vikten att experimentet dokumenterades ordentligt försågs bägge parter med synkroniserade kameror, vilket gjorde att man kunde göra en jämförelse med hjälp av video. De bägge personerna påbörjade sin pendling vid en snabbmatsrestaurang och slutdestinationen var en galleria i Vancouver. Vid ett casino längs vägen skapade man en checkpoint. Syftet med denna var att avgöra hur de bägge fordonen stod sig i jämförelse till den tågstation som många pendlare använder för att ta sig till staden. Därifrån tog de bägge fordonen sina respektive vägar mot slutdestinationen.

Det totala avståndet beräknades till 12 km för bilen och 9 km för elcykeln. Det är viktigt att komma ihåg följande begränsningar som gällde för experimentet:

  • Både bilen och cykeln måste följa alla lagar och regler i trafiken.
  • De rutter som de bägge personerna tog är så lika varandra som möjligt, för att göra experimentet mer giltigt.
  • Tiden stannade när deltagarna nådde slutdestinationen till fots, vilket gör att den tid som ägnades åt att parkera bilen och låsa cykeln räknades in.

Elcyklar snabbare än bilar under 5 km

Elcykeln slog bilen till såväl checkpointen som till slutdestinationen. Den anlände till checkpointen på 9 minuter och 1 sekund, vilket var cirka 3 minuter snabbare än bilen. Det är väl känt att cyklar, och naturligtvis även elcyklar, är snabbare än bilar på sträckor kortare än 5 km.

Det som var förvånande var dock hur pass mycket det skilde åt i tid vid slutdestinationen. Det tog elcykeln totalt 24 minuter och 22 sekunder att nå gallerian, medan det tog bilen 33 minuter och 35 sekunder. Cyklisten hade ändå en klättring i uppförsbacke på sin rutt, men det avskräckte inte utan han använde elmotorns pedalassistans för att ta sig uppför backen. Om du har kortare än 5 km till jobbet kanske du borde testa att pendla på elcykel?

PPM-soffan ger mindre pengar

PPM-soffan ger mindre pengar

I Pensionsmyndighetens senaste rapport om premiepensionen framgår det att de pensionssparare som har sitt kapital placerat i AP7 Såfa har en lägre kontobehållning än andra sparare. Faktum är att de sparare som själva har satt ihop sin fondportfölj har mer än dubbelt så mycket pengar på sina PPM-konton som de sparare som sitter i “AP7-soffan”.

Den genomsnittliga behållningen på de svenska pensionsspararnas PPM-konton i slutet av förra året var 148 200 kronor. De sparare som hade sitt kapital placerat i AP7 Såfa hade i genomsnitt 96 600 kronor på sina konton, medan de pensionssparare som själva valt fonder hade i genomsnitt 210 000 kronor. Männen hade i genomsnitt en något högre kontobehållning än kvinnorna (159 300 kronor respektive 136 400 kronor).

Även när man jämför mellan de bägge könen har sparare med egen portfölj en mer än dubbelt så stor kontobehållning jämfört med de sparare som har sitt innehav placerat i det statliga förvaltningsalternativet. Kvinnor med egen portfölj hade i genomsnitt 191 200 kronor på sina konton, medan kvinnor vars innehav var placerat i AP7 Såfa hade 88 900 kronor. För män var motsvarande siffror 228 300 kronor respektive 103 700 kronor.

Så kan du undvika soffan

Med bakgrund av detta bör en egen portfölj vara att föredra framför att bli placerad i “AP7-soffan”. För att få en egen fondportfölj är du tvungen att välja mellan en och fem fonder från Pensionsmyndighetens fondtorg. Fondtorget innehåller för närvarande en bra bit över 800 fonder ur olika kategorier. Du som inte gör något aktivt val får per automatik ditt innehav placerat i AP7 Såfa. Det går även att välja detta alternativ i efterhand, även om du sedan tidigare har gjort ett aktivt val.

Skillnaderna mellan sparare med egen portfölj och AP7 Såfa har ökat dramatiskt under de snart 17 år som det nya pensionssystemet har funnits. Detta är en anledning så god som någon att låta en extern förvaltare ta hand om ditt PPM-konto. Genom att överlåta förvaltningen av ditt PPM-kapital till Advisor behöver du inte oroa dig för att välja “fel” fonder eller för att bli placerad i “AP7-soffan”.

Hydrauliska eller mekaniska MTB-bromsar?

Hydrauliska eller mekaniska MTB-bromsar?

Bromsarna har traditionellt sett varit en del av en komponentgrupp, men på senare år har MTB-bromsarna brutit sig loss och blivit fristående. I många fall kan du fortfarande matcha dina bromsar med önskad komponentgrupp, men det är numera betydligt vanligare att man använder bromsar som inte tillhör den aktuella komponentgruppen. Anledningen till detta är att skivbromsar har blivit något av en standard på mountainbikes. För ungefär ett decennium sedan var fälgbromsar fortfarande populära, men idag sitter skivbromsar på nästan alla mountainbikes utom de allra billigaste cyklarna.

Olika typer av skivbromsar

Skivbromsarna kan delas in i två olika kategorier: hydrauliska och mekaniska. Den teknik som används i hydrauliska skivbromsar har lånats från bilar och använder ett vätskesystem för att överföra kraft från bromsreglaget till bromsskivorna. Hydrauliska bromsar är enkla att hantera och innebär inte särskilt mycket arbete med underhåll.

Mekaniska skivbromsar är fortfarande den typ av bromsar som sitter på lite billigare mountainbikes, eftersom hydrauliska bromssystem är för dyra för dessa cyklar. Mekaniska bromssystem använder sig av en kabel för att överföra kraften från bromsreglaget till bromsskivorna. Denna typ av bromssystem är mer mottagligt för rost, smuts, utsträckta kablar och annat slitage. I takt med att bromsskivorna slits krävs dessutom mindre manuella justeringar. Dessa justeringar utförs vanligtvis per automatik på ett hydrauliskt bromssystem.

Fördelar med skivbromsar

Fördelarna med skivbromsar (oavsett om de är hydrauliska eller mekaniska) jämfört med fälgbromsar är många, bland annat följande:

  • Hållbarhet. Skivbromsar är mer hållbara än fälgbromsar. Anledningen till detta är att de tillverkas av ett mer hållbart material, till exempel stål än fälgen, vilket minimerar risken för spruckna bromsar.
  • Effektivitet oavsett terräng. Den främsta anledningen till att din mountainbike bör vara utrustad med skivbromsar är att de fungerar i alla förhållanden. Med rätt typ av däck och rätt utrustning kan en cykel med skivbromsar framföras på vått, halt eller lerigt underlag i terräng. Faktum är att bromsarna gör sitt jobb även på is och snö.
  • Inget fälgslitage. När du cyklar i terräng som är lerig eller grusig kan grus och andra partiklar fastna på fälgen. Fälgbromsar riskerar att trycka mot dessa partiklar och slita på fälgen när du bromsar, vilket inte är fallet med skivbromsar.

Lär dig allt om hur du tar väl hand om din mountainbike, då är den med dig i många år framöver.

Bandmaskin för automatisk bandning

Bandmaskin för automatisk bandning

Huruvida du bör välja manuella bandningsverktyg eller använda en bandmaskin som automatiskt bandar ditt gods beror på flera olika faktorer. En faktor som spelar in är vilken typ av produkter du fraktar eller förvarar, en annan är den kvantitet av föremål som du ska förvara eller transportera, och en tredje faktor att väga in är vilken budget ditt företag har för ändamålet.

Utöver ovan nämnda faktorer finns det även andra saker att ta hänsyn till vid val av automatisk eller manuell bandning. Storleken på företagets lokaler och antalet anställda samt hur väl ni ligger till i schemat är andra saker som spelar en avgörande betydelse för vilken typ av bandning som är bäst. Oavsett om ditt företag är nystartat eller företaget är etablerat och vill effektivisera bandningen, finns det för- och nackdelar med att använda en bandmaskin för automatisk bandning.

Fördelar med en automatisk bandmaskin

För det större företaget är ofta en automatisk bandmaskin den bästa lösningen för att öka effektiviteten och minska spillet, både vad gäller mängden packband som används och den tid det tar för de anställda att banda godset. Denna tid hade dina medarbetare kunnat ägna åt andra arbetsuppgifter. Valet står också mellan en helautomatisk bandmaskin och en semiautomatisk sådan.

För medelstora och stora företag är bandmaskiner ofta förvånansvärt prisvärda. Det är en lösning som kan ge en snabb avkastning på investeringen om hastigheten och effektiviteten är två av de viktigare mätpunkterna. En automatisk bandmaskin kan också öka säkerheten för dina anställda, minska risken för de skador som orsakas av repetitiva rörelser och till råga på allt minska personalens sjukfrånvaro.

En annan fördel med att använda sig av en bandmaskin är att resultatet ofta ser bättre och mer enformigt ut. Dessa är faktorer som är viktiga om du vill ha en hög standard på ditt bandade gods för att särskilja ditt företag från mängden. Säkerheten kring transporten av godset kan också öka genom användandet av en maskin som sköter bandningen på ett konsekvent sätt. Risken för att godset skadas under transporten minskar således och detta kan ha en positiv effekt på företagets rykte.

Viktigt att gå en HLR-utbildning i Göteborg

Viktigt att gå en HLR-utbildning i Göteborg

Du kanske har funderat på att gå en HLR-utbildning i Göteborg men inte kommit till skott? Ibland kan det vara svårt att få vardagspusslet att gå ihop, men att avsätta tid för en så pass viktig sak som en utbildning i hjärt-lungräddning är någonting som alla bör kunna göra. HLR kan i många fall vara skillnaden mellan om en medvetslös anhörig eller främling lever eller dör.

Det var först under 1740-talets Frankrike som ett officiellt stöd gavs till metoder för återupplivning. Det var då som Franska vetenskapsakademin förespråkade mun-mot-mun-metoden för återupplivning av drunkningsoffer. Bröstkompression dokumenterades inte förrän år 1891, och den första lyckade bröstkompressionen som finns dokumenterad ägde rum först 1903. På 1960-talet kom den moderna hjärt-lungräddningen, och på senare år har forskare funnit bevis för att HLR med enbart bröstkompression kan vara lika effektivt som en kombination av bröstkompression och mun-mot-mun-metoden, för att återuppliva en vuxen människa vars hjärta har slutat slå.

Vad en HLR-utbildning i Göteborg ger

Eftersom det inte finns någon officiell statistik för hur många gånger hjärt-lungräddning utförs, och hur många gånger försöken till upplivning lyckas respektive misslyckas, är det svårt att illustrera exakt hur många liv som varje år räddas genom HLR. Vad vi vet är dock att hjärt-lungräddning som utförs inom fem minuter från att en person har kollapsat, och kombineras med professionell vård, kan öka chanserna för överlevnad med så mycket som 50 procent. Hjärt-lungräddningen kan också köpa tid medan man väntar på att ambulansen ska anlända till platsen. HLR med bröstkompressioner medför en risk för att frakturer ska uppstå i de ben som sitter i den drabbade personens bröstkorg. Det är dock bättre att få ett brutet revben än att avlida.

Om en person kollapsar och är i akut behov av HLR, är det upp till dig som förbipasserande i området att hjälpa personen tills ambulans anländer till platsen. Ett problem med detta, förutom att du kanske inte vet hur du ska agera, är att många människor inte är villiga att ge HLR. Det kan vara så att de faktiskt vet vad de ska göra, men inte är villiga att göra det på grund av att en återupplivning kan involvera mun-mot-mun-metoden. Vissa kan vara rädda för att smittas med en sjukdom, medan andra finner hela situationen är obehaglig. Genom att gå en HLR-utbildning i Göteborg får du de verktyg som krävs för att du ska kunna agera på ett korrekt och effektivt sätt i en nödsituation.

 

Vanliga frågor om elcyklars batterier

Vanliga frågor om elcyklars batterier

En trend inom cyklingen som är svår att bortse ifrån är elcyklarnas ökade populäritet. Med löften om att låta dig cykla längre sträckor, längre tid och snabbare, har elcykeln väckt nyfikenheten hos många cyklister. Men i samband med detta har också många frågor och funderingar kring elcyklar uppstått. Här ger vi svar på några av de vanliga frågor som ofta ställs om elcyklar och deras batterier.

Hur länge räcker en elcykels batteri?

Många undrar hur länge en elcykels batteri räcker, men det finns tyvärr inget enkelt svar på denna frågan. Det beror bland annat på hur stort batteriet är, hur tung cykeln är, hur tuff terrängen är och hur tung du som använder cykeln är. De senaste elcykelmotorerna från Bosch sägs kunna ta en cyklist som väger under 80 kg en sträcka på cirka 80 km i 20 kilometer i timmen. I det miljövänliga läget är motsvarande siffra 140 km.

Vad gäller batteritiden, beror det på din användning av batteriet. Bosch har en garanti på sina batterier för e-cyklar som sträcker sig över två år, medan Shimano beräknar att deras batterier ska hålla för 1 000 ur- och uppladdningar (cirka 59 000 kilometers cykling).

Oavsett vilket märke din elcykel har, använder den sig av ett smart system för hantering av batteriet. Detta skyddar mot höga temperaturer, överladdning och djupurladdning. Ett nytt elcykelbatteri från Bosch har ofta en lite högre prislapp, medan ett Shimano STEPS-batteri vanligtvis har ett pris som är mer skonsamt för din plånbok.

Så laddar du din elcykel

Elcyklar laddas i helt vanliga vägguttag och de flesta nya modeller har dessutom ett avtagbart batteri, vilket gör att du inte behöver ha din cykel kopplad till vägguttaget hela natten.

En full uppladdning av batteriet tar cirka 3-4 timmar, men idag har utvecklingen på området nått så pass långt att du kan ladda upp batteriet delvis under en kortare tid utan att skada det. Du behöver inte heller ladda ur det helt innan du laddar det, utan nya batterier kan laddas och laddas ur helt eller delvis utan att det gör någon skillnad för batteriets hållbarhet.

Spänningen med spel online

 

Spela blackjack

Att spela casinospel online skiljer sig från att göra detsamma i fysiska casinon på vissa punkter. Det finns till exempel väldigt lite, om ens någon, interaktion mellan spelarna och croupiern. I många fall finns det inte ens någon croupier, utan spelen sköts istället av datorprogram. Det finns dock ett undantag, nämligen det som kallas livecasino. I denna form av casinospel på nätet kan du spela blackjack och andra bordsspel mot en riktig croupier via videolänk. De spelare som har upplevt bägge typerna av spel säger att det oftast går snabbare att spela poker, roulette och andra spel på nätet än i fysisk form, eftersom det inte pågår något snack spelare sinsemellan som saktar ner spelet.

Många nätcasinon erbjuder sina spelare ett varierat utbud av spel. Det finns bland annat casinon online som har slotmaskiner som baseras på kända figurer från filmer och tv-serier, medan andra tillhandahåller digitala versioner av de mer traditionella casinospelen. Det finns också sajter med ett stort utbud som har spel ur bägge dessa kategorier. De flesta spel har häftig grafik och ljudeffekter som förhöjer spelupplevelsen, vilket gör att de i mångt och mycket påminner om riktiga slotmaskiner. Som spelare kan du hitta respektive spels regler på sajten och även se en tabell över de vinster som betalas ut.

Casinon på nätet vs IRL

De flesta onlinecasinon har hundratals spel med allt från baccarat, roulette och blackjack till keno, poker, bingo, videopoker och slotmaskiner. Spelens regler är oftast desamma som de traditionella spelens regler, vilket gör att du snabbt kommer känna dig som hemma om du är van att spela i fysiska casinon. Oddsen för att vinna är oftast högre på casinosajterna än i de traditionella anläggningar du hittar i bland annat Las Vegas. Detta är delvis på grund av att nätcasinon har lägre kostnader än sina fysiska motsvarigheter, eftersom de bland annat inte behöver betala för någon fastighet.

Du kan ofta spela spelen gratis för skojs skull innan du börjar spela för riktiga pengar, vilket kan vara ett bra sätt att testa olika spel för att se vilka du gillar. Du lär dig samtidigt spelets regler och kan sätta strategier du har läst om på prov. Något som de flesta spelat någon gång är BlackJack, som både finns online, i Las Vegas och allt som oftast även på krogarna i stan. Att träna på nätcasinon gör att du kan lära dig mer om strategier för att spela BlackJack utan att behöva ta från matkassan.

Öka dina chanser utan krav

Spela på nätet

Ändra sedan 2000-talets början har casinon på nätet satt i system att erbjuda sina spelare olika slags bonusar. Ett nätcasino kan till exempel ge en spelare en casinobonus som tack för att spelaren spenderar pengar på sajten, eller för att han eller hon har blivit medlem på sajten i första läget. Även om dessa bonusar från början var ett marknadsföringsknep, har de sedermera blivit något av en standard och spelarna förväntar sig numera att få ta del av dessa.

De vanligaste bonusarna som förekommer är insättningsbonusen, vilken man generellt kan få genom att starta ett nytt spelkonto på ett nätcasino och sätta in pengar på detta. Nätcasinot ger dig då en viss procent på din insättning, till exempel genom att dubbla din första insättning. Det kan vara ett väldigt användbart sätt att locka till sig nya spelare, samtidigt som det också ger dig möjligheten att snabbt öka på din bankrulle.

Men det finns också många spelare som är intresserade av att börja spela på en ny casinosajt och har testat de gratisspel som finns tillgängliga, men är osäkra på hur det skulle vara att spela dessa casinospel för riktiga pengar. För att tillgodose denna del av marknaden, samt för att förvandla besökaren till kunder, har nätcasinon börjat erbjuda casinobonusar utan insättningskrav.

En casinobonus i form av gratis pengar

En casinobonus utan insättningskrav är i allra högsta grad gratis pengar. Casinot ger dig en summa och låter dig använda den till att spela på deras bästa spel. På så sätt får du i egen hög person uppleva de olika casinospelen och spela för riktiga pengar, trots att du inte ens har gjort en insättning på sajten. Casinot förväntar sig att spelupplevelsen i sig ska vara tillräcklig för att du i ett senare skede ska sätta in pengar på ditt spelkonto, när dina gratispengar har tagit slut.

I de flesta fall låter casinot dig behålla de vinster du gör när du spelar för de pengar du fått utan att göra en insättning. Ofta finns det dock vissa förbehåll, men dessa behöver inte nödvändigtvis kosta dig några pengar. Vanligtvis fungerar det så att du måste spendera de gratispengar du fått genom bonusen inom en viss tidsram, till exempel en timme. En annan variant går ut på att du måste göra ett visst antal spel för att antingen vara berättigad till en casinobonus utan insättning, eller för att få behålla de eventuella vinster som dina gratisspel genererar.