Skydd mot renovering

Skydd mot renovering

Intresset för renoveringar är stort och för många kan en renovering uppta en stor del av ens fokus tiden innan man drar igång. Det finns dock helt andra orsaker till renovering som inte är lika roliga. Det handlar om renovering efter skador i hemmet. Såväl eld som vatten har potential att helt omintetgöra en bostads skönhet. Vattenlarm finns att köpa för den som vill undvika risker. Samtidigt är det inte alltid man gör prioriteringen. I Sverige är vattenläckor inte någonting ovanligt. Större läckor kan man ofta hantera ganska omgående medan alternativa läckage innebär större långsiktig effekt. En mindre vattenläcka kan, om den lämnas orörd, äta sig in i såväl golv som väggar. När fukten börjat sprida sig är renoveringen nästa steg. Att riva ut golvet för att torka ut med byggfläkt är inte någonting att se fram emot. Tvärtom kan det påverka både humör och hållfasthet i konstruktionen.

Säkrare fastighet

Att säkra upp sin bostad är för många en naturlig del av förbättringar. Det handlar ofta om att fokusera på inbrottslarm, säkrare dörrar eller belysning. Värt att bära i tanken är att vattenskador många gånger kan orsaka stora kostnader. Att därför inkludera vattenlarm i det hemlarm man skaffat kan således vara en utgift som visar sig nyttig. I och med att vattenskador varken ses från utsidan eller insidan innan den är ett faktum, kan detta påskynda hanteringen avsevärt.

Att införskaffa vattendetektor är enkelt om man går via det larmföretag var man är kund. Dessa kan man sedan installera på egen hand. Dock med hjälp av de instruktioner som finns tillgängliga. Det är viktigt att man identifierar riskområden och att man sedan säkerställer funktion. När man därefter får larm om läcka, kan man snabbt lokalisera problemet och ta in den hjälp som krävs, ifall det är någonting man inte själv kan hantera.

För den som vill räkna på vad det kostar finns prisinformation tillgänglig även för den som inte är kund för stunden. I kombination med det larm man använder sig av i syfte att undanröja inbrott får man ett skydd som avser flera risker i hemmet.

Inför säsongen

Varje sensommar börjar jägare runt om i landet att gå igenom sina skåp och ryggsäckar. Tiden för jakt är någonting nästan rituellt för många som fastnat i denna utövning. För vissa är det en naturlig del av vardagen då man alltid vistas i naturen, medan det för andra är den enda tid på året som man lämnar städernas larm till förmån för skogens frihet. Oavsett hur det förhåller sig med detta kan de flesta enas om att jaktintresset inte upphör under tiden på året då man får ha vapnen bakom låst dörr. Företagen som jobbar med jakt tar inte semester under tiden då jägarna har persedelvård eller helt enkelt förvarar sin utrustning i väntan på nästa augusti. Istället jobbar de hårt för att ta fram bättre väskor, kulor, sikten och skor. Allt för att jägare skall kunna förbättra sin arsenal när det närmar sig jakt.

Licens utbildning

Den som inte jagat tidigare men som har ett genuint intresse för jakt kan gå en av de många kurser som hålls runt om i landet varje år. Det går att gå jägarutbildning under större delen av året för att sedan kunna ta sig ut i skogen. Dessa brukar föregås av en tids egenstudier för att man skall ha kunskaperna som krävs vid testskrivning. Under kurserna är det i hög utsträckning fråga om tillämpning och praktisk övning. Initialt brukar man utbilda sig på hagelbössa och älgstudsare. Dessa vapen utgör för många stommen i jaktutrustningen. Man kan jaga en rad olika byten med dessa och för studsare varieras ammunitionen för att stämma med vad man är ute efter.

En hel del av den jaktpackning man vill ha med sig ut i skogen kan man köpa långt innan man har någon licens. Ammunition, ljuddämpare och vapen är dock sådant man behöver licens för att få införskaffa. Det finns en hel del tester att förkovra sig i tills dess för att veta hur man skall resonera vid inköp av vapen.

Professionell trädgårdsskötsel

Varje ägare av fastigheter känner till att det krävs en hel del för att omgivningen, trädgården, inte skall växa över. Skötsel av grönytor är en många gånger osynlig arbetsinsats som behöver utföras kontinuerligt. Inte minst under varma månader när gräs och växter frodas eller torkar ut. För många privatpersoner är trädgårdsskötsel någonting som hör till konceptet med att ha ett hus. För andra är det en utmaning där man hela tiden drar kortaste stråt. Inom fastighetsförvaltning kan man inte äventyra denna fråga i för hög utsträckning. En illa skött park eller trädgård har en direkt verkan på hur attraktivt objektet framstår. För att vara på den säkra sidan är det med andra ord inte ovanligt att ta in proffs inom skötsel av grönytor. Det åligger dessa företag att hålla sig uppdaterade om vilka behov som finns och att kontinuerligt ta hand om de många arbetsmoment som behöver tas om hand för att nå bra resultat.

Uppdrag inom skötsel av grönytor

Det är svårt att definiera alla de behov som kommer med att hålla en park eller trädgård vacker. Allt handlar om vad för vegetation det är, hur skuggor ligger, om man önskar en tillgänglig park för lek eller om det rör sig om botaniska anläggningar. De senare alternativen ställer höga krav på trädgårdsskötsel, medan de tidigare kan hanteras av de flesta som fått en grundläggande introduktion till vad som krävs. Att klippa gräs är en naturlig del av arbetet, vid sidan om att rensa ogräs. ock kan det även bli fråga om att röja sly samt att beskära träd.

När man tar hand om skötsel av grönytor är det ofta viktigt att man skall kunna bjuda in allmänheten. Därför kan inte rabatter och allt för intrikata stigar vara dominerande för grönytor. Istället är det vanligt att jobba med träd, gräsmattor som enkelt kan skötas, samt buskar som bjuder skönhet och avgränsning. När man tar hand om träd är det initialt ett stort arbete där man kontinuerligt behöver se till att bevattning och näring hanteras. När väl träden växt upp är det bara en fråga om att beskära. För detta krävs speciellt utbildade trädgårdsmästare vilka har stor kunskap i ämnet.

Samma företag som anlitas för skötsel av grönytor erbjuder ofta hjälp även med snöröjning vintertid. I vissa fall kan man få hjälp med allt som rör fastighet och trädgård. Exempelvis erbjuder detta företag allt inom skötsel av grönytor i Stockholm och städer i närheten.

Säker cykelsits

Säker cykelsits

När man skall börja cykla med barn som passagerare finns det några frågor man bör ställa sig. Dels handlar det om cykeln man skall använda sig av, men också om vilka förutsättningar som finns. Ett barn som kan sitta själv och som inte väger för mycket, kan utan problem åka med i en traditionell barnsits vilken monteras bak på cykelns pakethållare. Dessa finns i en rad olika stilar med lika många varierande funktioner. Allt för att man skall kunna erbjuda en säker och behaglig åktur. För de som är lite mindre kan det vara bättre med en frontmonterad cykelsits. Dessa sitter monterade på cykelramen vilket innebär att förare delar synfält med barnet i fråga. På så vis har man bra uppsikt över barnet när man cyklar, samtidigt som dessa ofta är bättre när man är lite mindre. En naturlig fördel är också att man på detta vis kan cykla med två barn utan att behöva modifiera cykeln på något vis.

Säkerhet och barnsits

Dagens cykelsitsar för barn kommer i alla upptänkliga former. Genomgående är dock att de testats noga för att de inte skall innebära någon onödig risk. Detta gäller alla cykelsitsar som har rätt certifiering. För att utgå ifrån att alla valbara alternativ är tillräckligt testade, kan man inhandla frontmonterad cykelsits från detta företag. Samtliga produkter klarar även de högt ställda krav som nu gäller i branschen. Naturligtvis har de även traditionella cykelsitsar för den som vill ha en sådan hellre än en frontmonterad dito.

När man cyklar med barn är det ännu viktigare att gå igenom sn cykel kontinuerligt. Bromsar och kedja skall vara i bra trim, och naturligtvis gäller det att ha ordentliga lyktor samt reflexer. Ringklocka är en självklar del av säkerheten precis som hjälm för de vilka färdas på cykeln. Det gäller i synnerhet för barnen men även för den som framför fordonet. Skulle någonting inträffa är det viktigt att alla har de bästa förutsättningarna att klara sig.

Om man inte har för vana att använda sig av frontmonterad cykelsits kan det kännas ovant. Det är inte ovanligt att man först och främst behöver cykla med cykelsitsen tom innan man vågar ta med sig sitt barn. Dessa frontmonterade sitsar innebär inte att man får sämre förmåga att manövrera cykeln även om det kan kännas ovant initialt. En tur innan man bjuder in passagerare är därför optimalt.

Köpa mopeddelar på nätet

Det är inte alla som har ett garage till bredden fyllt av klassiska mopeddelar, dekaler och andra tillbehör. Det, skulle man nog kunna hävda, hör till ovanligheterna. Det innebär dock inte att man inte kan få tag i allt det man behöver för att kunna jobba på sitt mopedprojekt. Bland många av dagens mopedister finns det ingen nostalgisk koppling till de rariteter som många av oss äldre en gång kickat igång. Samtidigt växer intresset för retrotrender och klassiska skönheter från Puch och Husqvarna. Tittar man bland annonser för mopeder kan man snabbt identifiera flera klassiker som väntar på att återigen få inta vägarna. Att hitta mopeddelar till dessa är inte någon större utmaning. Om man har ett intresse av att restaurera en gammal moped finns det gott om inspiration och kunskap att ta del av. Det går även att beställa de flesta delar som kan behövas via trimbutiken.se som har ett enormt utbud mopeddelar på nätet.

Hjälmar och design

Oavsett vad för moped man använder har man ett behov av hjälm. Det är inte bara dumt att åka utan en sådan. Det är dessutom inte tillåtet. Valet av hjälm kan signalera en hel del om vem man är och vad för ambition man har med sin moped. Klassiska och tidsenliga ”störtkrukor” kan ha sin charm, medan nya ”integralhjälmar” bjuder på annan komfort och stil. Hjälmar, handskar och andra mopedtillbehör är en helt separat marknad som går vi sidan av allt annat inom mopeddelar. Det går att kombinera och leka med stilar, uttryck samt känsla för att få den helhet som önskas av kunden.

När man handlar mopeddelar på nätet kan man räkna med att få allting man söker inom några dagar. Skulle man vara osäker på vad för mopeddelar det är som krävs, kan man alltid ta kontakt med sakkunniga som jobbar i branschen. Det finns en känsla av gemenskap när det kommer till motorsport och mopeder. Här går det att få all draghjälp som behövs för att man skall komma igång oavsett om man är född i smörjgropen eller om man bara på håll lyssnat på motorer som dragit iväg utanför fönstret.

Intresset för mopeder är stort i Sverige och vissa klassiker känner de flesta till. Även om man skulle vara helt ny som mopedförare kanske man har en relation till de äldre modeler som en gång satte ribban för hur det skall kännas att åka snabbt.

Svenska författare

Selma Lagerlöf, August Strindberg och Astrid Lindgren. Alla är de stora författare som älskats av människor över hela världen. De var verksamma i en annan tid, något som givetvis även speglar deras böcker på ett annat sätt än moderna författare. Idag är de stora namnen Camilla Läckberg, Leif G.W Persson, Jan Guillou och John Ajvide Lindqvist. Men det finns även gott om mindre kända författare, eller nyutkomna sådana. Några av dessa är Fredrik Virtanen, Therese Lindberg och Joakim Lundell. Många som varit journalister eller influencers har gett ut sina egna böcker. Fredrik Virtanen är exempelvis en journalist som jobbat länge som krönikör för Aftonbladet. Han skrev under flera år tidningens ledarsida. Under 2006 gav han ut sin första bok, ”Olyckligt kär i ingen speciell”. Boken skildrar storstaden, nöjena och musiken. Berättelsen handlar såklart även mycket om kärlek. I boken får Fredrik Virtanen visa sin mer poetiska och mer litterära förmåga.

En annan nyutkommen författare är Joakim Lundell. Han är kanske mer känd hos de yngre då han driver en av Sveriges mest populära Youtube-kanaler tillsammans med frun Jonna. Joakim gav ut sin egen biografi ”Monster” 2017. Boken handlar om Joakims tuffa uppväxt där han levde i flera olika fosterhem. Under en period i livet var han till och med hemlös och hade stora problem med droger. Självbiografin är tung och kantas med mycket ångest och depression. Men det är en viktig bok som är väl värd att läsa.
En annan känd Youtube-stjärna som också är författare är ingen mindre än Therese Lindgren. Vad många gillar med Therese är hennes öppenhet och ärlighet. Hon har under en stor del av livet kämpat med psykisk ohälsa och pratar mycket om ämnet med sina följare. År 2016 sammanfattade hon sina tankar om ångest och psykisk ohälsa i sin egen bok ”Ibland mår jag inte så bra”, som utkom 2016. Nu senast gav hon ut sin andra bok ”Vem bryr sig?”, en bok som mer handlar om att ta hand om sig själv och inte minst, om djuren. Ett av Therese stora hjärtefrågor är just djuren. Hon har länge varit vegan och pratar mycket om ämnet.

Oväntade författare

För dig som vill läsa något nytt och ta del av någon annans författarstil är det ett bra tips att läsa böcker från nyutkomna författare. Både Fredrik Virtanen, Therese Lindgren och Joakim Lundell, har sin egen speciella författarstil och alla har de intressanta och viktiga berättelser att förtälja. Det finns många bloggar på nätet där du enkelt kan ta reda på nya författare och debutanter från hela världen.

Även om rutinerade författare är skickliga på att skriva kan det bli tråkigt i längden att läsa deras böcker. Ge nyare författare en chans, kanske kan du hitta en ny favorit! Författarna Lundell, Virtanen och Lindgren är alla verksamma på annat håll än inom litteraturens värld. Fredrik Virtanen driver exempelvis en populär blogg och är mycket flitig på Twitter. Joakim och Therese är effektiva på sina Youtube-kanaler.

Trycksaker för bröllop

Inför ett bröllop är det åtskilligt som behöver tas om hand. Det är inte bara att bjuda in lite snabbt över telefon för att sedan se vad som händer. Förvisso behöver man inte ha ett större bröllop än man önskar, men det är vanligt att man vill försäkra sig om att dagen går som tänkt. Det är därför inte ovanligt att man redan långt i förväg har vidtalat alla inblandade. Därtill anlitat catering, fotograf, talat med kyrkomusiker, vigselförrättare samt köpt in trycksaker i form av sånger och inbjudningar.

Här finns tips inom trycksaker för bröllop.

Vad skall man förmedla?

När det kommer till trycksaker för bröllop är det en rad önskemål som kan tas upp. Det är här man informerar om allt ifrån mat till klädsel, tider, plats, önskningar och sätter tonen. Utifrån de trycksaker som tas fram kan man förstå en hel del om vad det skall bli för festligheter. För den som inte har någon erfarenhet av att utforma trycksaker finns åtskilliga mallar och hjälpmedel som man kan ta till. Dessa gör att man relativt snabbt kan åstadkomma riktigt fina inbjudningskort. Dock är det kanske inte en aktivitet man vill ägna sig åt med tanke på hur viktigt det är att allting blir snyggt. För den som istället vill köpa in trycksaker för bröllopet finns åtskilliga alternativ att välja bland. Det är inte ovanligt att man kan få bra priser om man är ute i god tid och hittar rätt.

När man planerar för maten är det bra att ha tydlig information om vad varje rätt innehåller. I synnerhet är detta viktigt om man erbjuder en buffé. Det kan finnas allergier man inte känner till eller kostvanor som man inte kan förbereda alternativ för. Genom att vara tydlig med vad som finns i varje anrättning, kan gästen själv ta ansvar för vad den väljer att äta. Ett alternativ är att be om sådan information i samband med att gästen svarar.

Att strukturera allting inför ett bröllop kräver sin tid. Att vara ute tidigt för att få ordning på allting, är en bra tanke som kan förenkla dagen stort.

Välja personlig assistent

Det finns en rad olika stöd man kan få om man av någon anledning har ett handikapp som innebär hinder i vardagen. Vilket stöd som är aktuellt bygger helt och hållet på vad för behov man har och huruvida man anses kunna klara sig själv senare eller inte. Om det är fråga om hjälp för att klara grundläggande behov kan man i vissa fall få personlig assistans. Detta innebär att en liten grupp personer bistår med allt som krävs för att vardagen skall bli så funktionell och tillgänglig som möjligt. Det är stor skillnad på traditionell vård och personlig assistans. I det senare fallet handlar det mycket sällan om vårdgivande funktioner. Viss träning och fysisk aktivitet kan dock bli del av arbetet. Rollen är istället att agera som brukarens förlängda arm. Om den som beviljats personlig assistent vill åka och handla kläder är detta någonting som den personliga assistenten skall hjälpa till med. Antingen som extra hand och sällskap eller som chaufför. Hur hjälpen ser ut är högst individuellt och inte någonting man kan definiera generellt.

Ofta bara fysiskt behov

Det är inte ovanligt att den som har personlig assistent endast behöver hjälp med fysiska sysslor. Många gånger är det ett funktionshinder som endast påverkar kroppen och inte någonting kopplat till mental förmåga. Att följa med på föreläsningar på universitetet, eller för den delen att gå med till arbetsplatsen, är inte ovanliga uppgifter. Att välja rätt personlig assistent är därför ytterst viktigt! Den som anställs som personlig assistent blir snabbt en del av brukarens tillvaro. Här krävs personkemi och förtroende för att det skall bli en trygg och bra tillvaro.

Som brukare har man rätt att själv välja vem man vill anställa som personlig assistent. Det är därför vanligtvis brukaren som sköter en stor del av rekryteringen. När det handlar om uppdrag hos brukare med större behov, kan anhöriga eller vårdpersonal istället vara de som hanterar tjänsten och uppföljning av vad som ryms inom ramen för uppdraget. Många väljer att ta hjälp av en assistansförmedling när de söker efter personlig assistent. Det kan handla om att man inte vet hur man skall hitta rätt person för jobbet, eller för att man vill byta ut det assistansföretag man haft tidigare.

Här finns information om hur assistansförmedling fungerar och tips för den som vill hitta en personlig assistent.

En smakfull kväll med vinprovning i Stockholm

Allt fler erbjuder vinprovningar i Stockholm. Det är en trevlig kväll och ett roligt sätt att lära sig mer om vinets värld. Tillsammans med passionerade och engagerade experter dyker man i vinets långa tradition. Här får man chansen att förstå begrepp som dekantering, druvsortens betydelse och olika framställningsprocesser. Provningen sker stegvis genom att betrakta, dofta, smaka och sammanfatta.

Vinlandet Frankrike och dess långa tradition

Frankrike brukar beskrivas som världens största vinland. Med sin långa och högklassiga vinkultur står landet för några av de mest berömda vinerna. Både inom och mellan de olika regionerna varierar klimat och jordmån kraftigt vilket lett till en mångfald av druvsorter och vinstilar i landet. ƒven årgångarna kan variera mycket och landet har ett välutvecklat klassifikationssystem som noggrant anger vilken nivå det är på vinet. INAO, Institut des Appellations d’Origien, är det organ som kontrollerar klassificeringen av de franska vinerna. Vinerna är indelade i följande klasser:

  • Vins de Table är den lägsta klassen. Den omfattar cirka 25 % av den totala produktionen och har som krav att överstiga 8,5% i alkoholhalt.
  • Indication GÈographique ProtÈgÈe (IGP) måste komma från en speciell region. Dessa viner måste också ha en högre alkoholhalt.
  • Vins DÈlimitÈs de QualitÈ SupÈrieure (VDQS) fungerar som en förklass till de viner som vill uppnå den högsta klassen. Endast 1% av de franska vinerna tillhör denna klass.
  • Appellation d’Origine ContrÙlÈe (AOC) är den högsta klassen. Hela 40% av de franska vinerna hör hemma här. För denna klass är skördeuttaget begränsat liksom området vinet kommer från. Druvorna och framställningsmetoderna ska vara typiska från området. Det finns en allmän regel att ju mindre område desto större krav.

Det finns framförallt sex stora vinregioner i Frankrike. Dessa är Alsace, Champagne, Bordeaux, Loire, Bourgogne och RhÙne.

Alsace är framförallt kända för sina vita viner. Dessa är kraftiga och saknar ofta sötma eftersom de får jäsa ut helt. Champagne är landets nordligaste distrikt. Här får endast tre druvor nyttjas: Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Kvalitet på druvorna bedöms genom ett procentsystem där de bästa växtplatserna får 100%. Bordeaux anses ofta vara världens mest framstående för röda kvalitetsviner. Dessa viner är ofta en blandning av olika druvor. Loireviner kännetecknas av en viss friskhet och regionen är ett av landets mest vidsträckta. Därför produceras här många olika slags viner. I Bourgogne tillverkas nästan enbart endruvsviner. Framförallt brukar det vara av Pinot Noir eller Chardonnay. Dessa viner brukas beskrivas som förhållandevis lätta. I RhÙne tillverkas framförallt röda viner. Dessa viner brukar delas upp i två grupper: de norra och de södra. I den norra delen är klimatet regnigare och bördigare än i den södra. Gemensamt för båda delar är att vinet brukar beskrivas som kryddigt.

Testa smörgåstårta på Norrmalm

En svensk klassiker som en riktigt god smörgåstårta är aldrig fel att äta, eller att bjuda på! Dessutom är det inte svårt att alltid ha nära till en butik eller bageri som gör smörgåstårtor, allt för att just du ska slippa göra en själv. För visst är det så, även om det kan vara roligt att stå i köket och laga mat och kanske främst hitta på olika fyllningar till smörgåstårtan och garnera den, så är det ändå skönt att låta ett proffs göra det istället. Och det finns inte heller några problem att köpa en god smörgåstårta på Norrmalm i Stockholm för här finner du flera butiker som kan erbjuda dig det du helst av allt vill ha.

En smörgåstårta är alltid en god idé

Ja, precis som rubriken lyder, finns det alltid en bra anledning till att köpa en smörgåstårta på Norrmalm. Oavsett om du är själv och vill frossa smörgåstårta framför din favoritserie på TV:n eller om du tänkt att bjuda in lite folk till en fest, passar smörgåstårtan in. Om du väljer att köpa en smörgåstårta slipper du också att stå och kladda i köket och kan istället prioritera andra saker.

Om du är orolig över att inte få smörgåstårtan exakt som du vill så behöver du inte vara det, för de som erbjuder dig smörgåstårtor på Norrmalm kan erbjuda dig det du vill ha. Dessutom finns det väldigt många goda sorter som du kan bli erbjuden om du har svårt att bestämma dig, eller så tar du en av varje!

Olika sorters smörgåstårtor

Vad sägs om en skärgårdsinspirerad smörgåstårta med skagenröra beståendes av majonnäs, handskalade räkor, dill och citron, tillsammans med ägg, kallrökt lax, mer handskalade räkor, stenbitsrom, pepparrot, rödlök, färskost, dill, rädisor och citron. Eller en mer charkinspirerad som består av fyllningar med färskpotatisröra och rödbetskräm med tryffel som garneras med olika slags charkuterier och grönsaker. Om om du eller någon i ditt sällskap är vegetarian så passar givetvis en sådan utmärkt där chevre, rödbetor och olika primörer utgör den fantastiska smörgåstårtan.