Konsult arbetsterapeut är en viktig yrkesroll inom vården idag. Arbetsterapeuten arbetar med att hjälpa människor som har olika former av funktionsnedsättningar att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter och delta i samhället. Som konsult arbetsterapeut arbetar man på olika arbetsplatser och med olika patientgrupper. Det kan handla om allt från äldre med nedsatt rörlighet till personer med kognitiva svårigheter eller psykisk ohälsa. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra yrkesgrupper som sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare. I rollen ingår att bedöma patientens förmågor och behov, analysera deras aktivitetsförmåga och miljö samt att prova ut och träna hjälpmedel. Arbetsterapeuten handleder och stödjer patienten i att utföra sina vardagliga aktiviteter på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.

Olika arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en konsult arbetsterapeut kan variera beroende på var man arbetar. På ett äldreboende kan arbetet innebära att handleda personal i förflyttningsteknik, prova ut hjälpmedel eller träna finmotorik. Inom psykiatrin kan det handla om att hjälpa patienter med daglig struktur och aktiviteter. Andra vanliga arbetsuppgifter är bedömningar inför bostadsanpassning, kognitiv träning vid nedsatt minne eller stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsterapeuten kan också arbeta med handledning till anhöriga.

Efterfrågan på konsult arbetsterapeut

Efterfrågan på arbetsterapeuter är stor inom vården. Med en åldrande befolkning och ökad överlevnad vid sjukdom ökar behovet av rehabilitering. Samtidigt råder det brist på arbetsterapeuter inom många verksamheter. Här fyller konsult arbetsterapeuter en viktig funktion genom att kunna erbjuda specialistkompetens och täcka upp för tillfälliga behov. Som konsult kan man också få möjlighet att arbeta i olika miljöer och med varierande patientgrupper.

Utbildning och erfarenhet

För att arbeta som konsult arbetsterapeut krävs legitimation som arbetsterapeut samt några års yrkeserfarenhet. Arbetsterapeutprogrammet är en högskoleutbildning på avancerad nivå som omfattar 3 år. Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik på olika arbetsplatser. Som student får man lära sig om olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, aktivitetsanalys, hjälpmedel och rehabiliteringsprocessen. Efter examen är det vanligt att börja arbeta som anställd arbetsterapeut och samla på sig erfarenhet. Därefter kan man gå vidare till att arbeta som konsult med specialistkompetens inom ett visst område.

Framtidsutsikter för konsulter och arbetsterapeuter

Framtidsutsikterna för arbetsterapeuter ser mycket goda ut. Behovet av rehabilitering och habilitering väntas öka i takt med att andelen äldre i befolkningen blir större. Även inom andra områden som psykiatri och neurologi ökar efterfrågan på arbetsterapeuter. Samtidigt råder det redan nu brist inom yrket. Många arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetsterapeuter. Detta gör att utsikterna att få arbete som nyexaminerad arbetsterapeut är mycket goda. Även för erfarna arbetsterapeuter som vill arbeta som konsulter ser framtiden ljus ut. Här finns stora möjligheter att profilera sig inom ett specialistområde och få varierande arbetsuppgifter på olika arbetsplatser.

Konsult arbetsterapeut – en viktig yrkesroll