Det finns en rad olika stöd man kan få om man av någon anledning har ett handikapp som innebär hinder i vardagen. Vilket stöd som är aktuellt bygger helt och hållet på vad för behov man har och huruvida man anses kunna klara sig själv senare eller inte. Om det är fråga om hjälp för att klara grundläggande behov kan man i vissa fall få personlig assistans. Detta innebär att en liten grupp personer bistår med allt som krävs för att vardagen skall bli så funktionell och tillgänglig som möjligt. Det är stor skillnad på traditionell vård och personlig assistans. I det senare fallet handlar det mycket sällan om vårdgivande funktioner. Viss träning och fysisk aktivitet kan dock bli del av arbetet. Rollen är istället att agera som brukarens förlängda arm. Om den som beviljats personlig assistent vill åka och handla kläder är detta någonting som den personliga assistenten skall hjälpa till med. Antingen som extra hand och sällskap eller som chaufför. Hur hjälpen ser ut är högst individuellt och inte någonting man kan definiera generellt.

Ofta bara fysiskt behov

Det är inte ovanligt att den som har personlig assistent endast behöver hjälp med fysiska sysslor. Många gånger är det ett funktionshinder som endast påverkar kroppen och inte någonting kopplat till mental förmåga. Att följa med på föreläsningar på universitetet, eller för den delen att gå med till arbetsplatsen, är inte ovanliga uppgifter. Att välja rätt personlig assistent är därför ytterst viktigt! Den som anställs som personlig assistent blir snabbt en del av brukarens tillvaro. Här krävs personkemi och förtroende för att det skall bli en trygg och bra tillvaro.

Som brukare har man rätt att själv välja vem man vill anställa som personlig assistent. Det är därför vanligtvis brukaren som sköter en stor del av rekryteringen. När det handlar om uppdrag hos brukare med större behov, kan anhöriga eller vårdpersonal istället vara de som hanterar tjänsten och uppföljning av vad som ryms inom ramen för uppdraget. Många väljer att ta hjälp av en assistansförmedling när de söker efter personlig assistent. Det kan handla om att man inte vet hur man skall hitta rätt person för jobbet, eller för att man vill byta ut det assistansföretag man haft tidigare.

Här finns information om hur assistansförmedling fungerar och tips för den som vill hitta en personlig assistent.

Välja personlig assistent