Du som behöver vaccin har många ställen att välja på i Stockholm. Många vaccin räcker i åratal, rådfråga din mottagning om du är säker på ditt skydd. Alla som vistas i Sverige har rätt till de vaccin som ingår i den svenska barnvaccinprogrammet.

Många vaccin innebär att du har skydd under många år framöver. Du som undrar över ditt specifika skydd bör rådfråga din mottagning för vaccination i Stockholm eftersom ett fullgott vaccinationsskydd kan bero på individuella faktorer. Det kan bero på saker som ditt allmänna hälsotillstånd eller vilket typ av vaccin det handlar om. Du som är allergisk måste tala om det innan du vaccinerar dig, men var inte orolig, de allra flesta mottagningar för vaccination i Stockholm kommer att vara mycket noggranna och låta dig fylla i papper innan din vaccination påbörjas. Ett vaccin innehåller en mängd saker. Det handlar om aktiva ämnen, men även tillsatsämnen. Dessa ämnen gör att vaccinet håller längre och kan även förstärka immunreaktionen. Det handlar om ämnen som är döda smittoämnen eller levande med försvagade smittoämnen. Men det kan även vara så kallade renade antigener. Rådfråga din sjuksköterska om du vill veta mer om ditt specifika vaccin.

Är vaccination kostsamt?

Många undrar över kostnader för vaccination i Stockholm, och det kan vara en kostsam historia beroende på vad du behöver för vaccin. Alla som bor i Sverige ska erbjudas de vaccin som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet och du som inte fått dessa vaccin vid en ålder av 18 år ska enligt Folkhälsomyndigheten har rätt till kompletterande vaccination. Även personer som vistas olagligt i Sverige eller personer som söker asyl har rätt till dessa vaccinationer. Många vaccin är alltså gratis, men det kan bli kostsamt om du ska resa utomlands och behöver många olika typer av vaccination vid ett tillfälle. Du som ska utomlands bör besöka din mottagning för vaccination i Stockholm i god tid före avresan. Detta eftersom många vaccin måste ges i flera doser med flera veckors mellanrum. 1-2 månader före avresan bör vara tillräckligt för att du ska få ett fullgott skydd inför resan.

Effektiv vaccination i Stockholm