Parterapi är vanligt. Många par söker hjälp för problem eller konflikter i relationer. Det är vanligt med kommunikationsproblem eller att man fastnat i gamla mönster. En kris eller förändring i en relation kan även utlösa problem.

Många par kämpar med konflikter och bråk i relationen. Genom att gå i parterapi så kan ni få hjälp med all lösa konflikter och komma vidare i relationen. Många fastnar i samma konfliktmönster och har svårt för att förstå varandra och utveckla relationen. Genom att gå i parterapi så kan ni få professionell hjälp med att utveckla er relation. En oberoende part kan ofta hjälpa er att hitta nya vägar för att komma vidare.

Många anledningar till att par söker parterapi

Vanliga anledningar till att par sker sig till parterapi på Kungsholmen är saker som skilsmässor, att ni har blivit föräldrar, ekonomiska problem, olika syn på barnuppfostran eller att sexlivet fungerar dåligt. Många som har ett barn med funktionsvariation upplever problem i relationen, eller om ni råkar ut för en kris i form av en olycka eller dödsfall inom familjen. Att söka hjälp genom att gå i parterapi är att ta ansvar för relationen och det är ett första steg på vägen mot en bättre relation. Många upplever att just de specifika egenskaper eller personlighetsdrag som de en gång blev förälskade i hos sin partner senare i relationen är just det som är mest svårt att leva med. Många kämpar för att förändra sin partner och ser ingen utväg ur problem och konflikter.

Parterapi på Kungsholmen är evidensbaserad, det betyder att det finns bevis i forskning för att terapimetoderna fungerar. Parterapi börjar oftast med en eller flera sessioner där terapeuten gör en bedömning av era problem för att sedan gå vidare till så kallat förändringsarbete. En bedömning går ofta till så att terapeuten pratar med paret både enskilt och tillsammans. Efter att ha skapat sig en bild av paret och dess problem så återkopplar psykologen med paret för att lägga upp en strategi för hur förändringsarbetet ska gå till. Därefter påbörjas den aktiva behandlingsfasen där paret får arbeta aktivt med sina problemområden.

Välja ut parterapi nära Kungsholmen