Att som fastighetsägare driva och förvalta beståndet är ovanligt. Det är ett stort arbete att hantera de utmaningar en fastighet möter under ett vanligt år, och utöver detta är tiden knapp för att också administrera samt öka hyra ut. Vanligtvis läggs fastighetsskötsel över till ett bolag med detta som huvudområde. EMJ Service i Stockholm är en av många aktörer som tar sig an uppdrag inom fastighetsdrift, snöskottning med mera och det finns stor efterfrågan.

I det som kallas fastighetsskötsel ingår ett antal olika arbetsområden som alla kräver erfarenhet och kunskap. Det kan handla om allt ifrån mindre reparationer till halkprevention, underhållsarbete, trädgårdsarbete och en hel del utöver detta. Hur avtalen ser ut varierar stort, men det är vanligt att man försöker samla allting hos en aktör som kan erbjuda helhetsavtal för allt som krävs.

Snöröjning mark

Snöröjning är något som ofta sker på vägar, under vinterhalvåret, om snön lagt sig i ett så pass tjockt lager så att det försämrar vägbanan. Snöröjning kan även vara det man gör när man skottar fram ingången till ett hus, eller på gångbanor och andra ställen där man behöver komma fram.  Alla städer i Sverige har olika behov när det kommer till snöröjning, men för det mesta ligger fokus på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner.  Detta innebär till exempel kollektivtrafik eller för att utryckningsfordon ska komma fram.  Många städer prioriterar snöröjning och halkbekämpning på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator, om det snöar hela tiden. Blir det kraftigt snöande och det håller i sig, så brukar snöröjningen fördröjas på lokalgator och bostadsgator.

Många kommuner anlitar egen personal till snöröjning som är duktiga på vad de gör, men dessa har främst fokus på prioriterade gator. Är du en fastighetsägare, så är det ditt eget ansvar att se till att din fastighet är säker och att det finns framkomlighet. Ofta delar kommunen och fastighetsägaren på ansvaret och kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator och gång och cykelleder, under snöfall, men innan dess så är det fastighetsägaren som ska se till att gångbanan är säker och halkfri. Dessutom utöver att sanda, så bör istappar samt snö på taken tas bort.

Privatpersoner kan anlita andra för att genomföra snöröjning på enskilda vägar eller till uppfarten till sitt hus. När det är mycket snö, så kanske du själv inte vill stå där med snöskyffel eller snökanon, utan vill överlåta ansvaret till ett företag som jobbar med snöröjning professionellt.

Snöröjning sker ofta med flera typer av maskiner. Vanligast är att man använder sig av lastbil, hjullastare och traktor när det kommer till vägar. Snöröjning på gång- och cykelvägar görs ofta genom en mindre hjullastare, traktor eller redskapsbärare.
Röjer du egen uppfart eller mindre bitar av väg, så räcker det ofta med en snöskyffel, snösläde, snöslunga eller snöplog. I USA är det vanligt att se bil eller fyrhjuling som är försedda med en snöplog eller snöslunga. I Sverige är dock de flesta snöslungor och så vidare fristående och körs separat för hand.

Fastighetsskötsel som helhetslösning