I december 2015 blev det klart att några stora förändringar skulle genomföras gällande vägen till jägarexamen. Bägge handlar om att modernisera proven men detta via två helt olika vägar.

 
Prishöjning: Den ena förändringen handlar om ett höjt pris. Från att det tidigare maximalt kostat 840kr att ta denna examen kommer priset från nyår 2015/2016 höjas till 1050. En höjning på 210kr som i procent är ganska stor men i kronor och ören inte är så stor. Till stor sannolikhet kommer detta knappast förändra antalet personer som vill försöka ta jägarexamen under det kommande året.

 

Orsaken att höjningen ska genomföras är två. För det första har Naturvårdsverket hittills gått minus gällande det arbete som de måste genomföra när en person velat ta jägarexamen. En tanke är därmed att denna höjning ska göra att verket inte längre går back på dessa ansökningar. För det andra är målet att utveckling ska ske på flera punkter gällande provet för jägarexamen. En del av de pengar som kommer in genom denna höjning är tänkt till denna utvecklingsprocess. Bland annat är målet att proven ska bli mer digitaliserade.

 
Digitalisering: Den andra förändringen är att provresultatet från teoriprovet direkt kan digitaliseras av provledarna. Detta gör att ansökningarna till vapenlicens kommer att bli betydligt kortare. I alla fall är detta ett av de mål som finns med denna digitalisering.

 
Kulprov: Den sista förändringen sker i det praktiska kulprovet. Det har tidigare varit möjligt att genomföra detta inomhus men gränsen är nu tydligare på att provet måste genomföras utomhus. Gällande detta kulprov har också en tydlighet satts upp på att avståndet ska vara 80 meter. Även här har det alltså varit något olika. Med tanke på att det är svårare att skjuta utomhus och att det är där jakt sedan ska ske blir provet nu mer realistiskt.

 

För den som redan har jägarexamen finns stora tillfällen att köpa utrustning för att förbättra upplevelsen vid jaktsäsong. Det finns många butiker som har allt som kan önskas och jaktutrustning från outdoorexperten finns via webbutiken.

Förändringar gällande jägarexamen införs