Säker cykelsits

När man skall börja cykla med barn som passagerare finns det några frågor man bör ställa sig. Dels handlar det om cykeln man skall använda sig av, men också om vilka förutsättningar som finns. Ett barn som kan sitta själv och som inte väger för mycket, kan utan problem åka med i en traditionell barnsits vilken monteras bak på cykelns pakethållare. Dessa finns i en rad olika stilar med lika många varierande funktioner. Allt för att man skall kunna erbjuda en säker och behaglig åktur. För de som är lite mindre kan det vara bättre med en frontmonterad cykelsits. Dessa sitter monterade på cykelramen vilket innebär att förare delar synfält med barnet i fråga. På så vis har man bra uppsikt över barnet när man cyklar, samtidigt som dessa ofta är bättre när man är lite mindre. En naturlig fördel är också att man på detta vis kan cykla med två barn utan att behöva modifiera cykeln på något vis.

Säkerhet och barnsits

Dagens cykelsitsar för barn kommer i alla upptänkliga former. Genomgående är dock att de testats noga för att de inte skall innebära någon onödig risk. Detta gäller alla cykelsitsar som har rätt certifiering. För att utgå ifrån att alla valbara alternativ är tillräckligt testade, kan man inhandla frontmonterad cykelsits från detta företag. Samtliga produkter klarar även de högt ställda krav som nu gäller i branschen. Naturligtvis har de även traditionella cykelsitsar för den som vill ha en sådan hellre än en frontmonterad dito.

När man cyklar med barn är det ännu viktigare att gå igenom sn cykel kontinuerligt. Bromsar och kedja skall vara i bra trim, och naturligtvis gäller det att ha ordentliga lyktor samt reflexer. Ringklocka är en självklar del av säkerheten precis som hjälm för de vilka färdas på cykeln. Det gäller i synnerhet för barnen men även för den som framför fordonet. Skulle någonting inträffa är det viktigt att alla har de bästa förutsättningarna att klara sig.

Om man inte har för vana att använda sig av frontmonterad cykelsits kan det kännas ovant. Det är inte ovanligt att man först och främst behöver cykla med cykelsitsen tom innan man vågar ta med sig sitt barn. Dessa frontmonterade sitsar innebär inte att man får sämre förmåga att manövrera cykeln även om det kan kännas ovant initialt. En tur innan man bjuder in passagerare är därför optimalt.

Säker cykelsits