Varje ägare av fastigheter känner till att det krävs en hel del för att omgivningen, trädgården, inte skall växa över. Skötsel av grönytor är en många gånger osynlig arbetsinsats som behöver utföras kontinuerligt. Inte minst under varma månader när gräs och växter frodas eller torkar ut. För många privatpersoner är trädgårdsskötsel någonting som hör till konceptet med att ha ett hus. För andra är det en utmaning där man hela tiden drar kortaste stråt. Inom fastighetsförvaltning kan man inte äventyra denna fråga i för hög utsträckning. En illa skött park eller trädgård har en direkt verkan på hur attraktivt objektet framstår. För att vara på den säkra sidan är det med andra ord inte ovanligt att ta in proffs inom skötsel av grönytor. Det åligger dessa företag att hålla sig uppdaterade om vilka behov som finns och att kontinuerligt ta hand om de många arbetsmoment som behöver tas om hand för att nå bra resultat.

Uppdrag inom skötsel av grönytor

Det är svårt att definiera alla de behov som kommer med att hålla en park eller trädgård vacker. Allt handlar om vad för vegetation det är, hur skuggor ligger, om man önskar en tillgänglig park för lek eller om det rör sig om botaniska anläggningar. De senare alternativen ställer höga krav på trädgårdsskötsel, medan de tidigare kan hanteras av de flesta som fått en grundläggande introduktion till vad som krävs. Att klippa gräs är en naturlig del av arbetet, vid sidan om att rensa ogräs. ock kan det även bli fråga om att röja sly samt att beskära träd.

När man tar hand om skötsel av grönytor är det ofta viktigt att man skall kunna bjuda in allmänheten. Därför kan inte rabatter och allt för intrikata stigar vara dominerande för grönytor. Istället är det vanligt att jobba med träd, gräsmattor som enkelt kan skötas, samt buskar som bjuder skönhet och avgränsning. När man tar hand om träd är det initialt ett stort arbete där man kontinuerligt behöver se till att bevattning och näring hanteras. När väl träden växt upp är det bara en fråga om att beskära. För detta krävs speciellt utbildade trädgårdsmästare vilka har stor kunskap i ämnet.

Samma företag som anlitas för skötsel av grönytor erbjuder ofta hjälp även med snöröjning vintertid. I vissa fall kan man få hjälp med allt som rör fastighet och trädgård. Exempelvis erbjuder detta företag allt inom skötsel av grönytor i Stockholm och städer i närheten.

Professionell trädgårdsskötsel