När man bestämmer sig för att anlita en hantverkare så är det alltid en bra idé att begära in referenser. På så vis så kan ni se svart på vitt hur denna hantverkare för utfört tidigare jobb och att de faktiskt är någon som man kan lita på. Det är också en bra idé att faktiskt ta sig tid till att jämföra olika hantverkare och deras priser så att ni kan hitta en hantverkare som kommer att utföra den renovation ni vill ha gjord på bästa möjliga sätt. Men även om ni har gjort allt ni har kunnat för att hitta en pålitlig hantverkare så kan det ändå uppstå problem. Har man en fastighet och behöver hantverkshjälp ska man självfallet först lyssna med sin fastighetsskötare, inte alla men en hel del erbjuder enklare byggarbeten som en del av sin jour och service. Det gör det lite enklare att vid mindre bekymmer behöva ägna tid åt att leta efter en hantverkare du kan lita på. Det är därför EMJ Service är ett utmärkt alternativ för dig som har en fastighet, EMJ erbjuder jour dygnet runt, håller din fastighet väl skött året runt även vid snö och utför enklare bygguppdrag.

Reklamera

När ni bestämmer er för att anlita en hantverkare så kan det alltid uppstå potentiella problem även om ni har tagit er tid till att hitta en hederlig hantverkare. En bra tumregel för att inte försätta er själva i en dålig situation är att se till att ni aldrig betalar er hantverkare i förskott. När ni anlitar en hantverkare så är det alltid bäst att ni bara betalar för det arbete som redan är utfört på ett bra sätt så att ni slipper gå igenom processen att reklamera för de fel som uppstått. Men ibland så kan det ta tid för er att upptäcka eventuella fel som hantverkaren kan ha gjort under renovationen av ert hem och därför så har ni rätt att gå till hantverkaren för att reklamera felet och be dem att fixa det. Vänta aldrig för länge med att reklamera felet till hantverkaren eftersom om ni väntar för länge så kan ni gå miste om era rättigheter. Helst så ska ni reklamera eventuella fel inom två månader eller helt enkelt så snart som ni upptäcker felet.

Så när kan ni egentligen påstå att er hantverkare har gjort ett felaktigt jobb? Detta är inte alltid så lätt att definiera men man kan säga att en tjänst är felaktig om den inte har blivit gjort på ett fackmässigt sätt av hantverkaren. Detta betyder att hantverkaren inte har gjort ett jobb som man kan förvänta sig av en kunnig yrkesman. Men en tjänst kan också ses som felaktig om resultatet av hantverkaren insats inte blev vad ni kom överens om när ni anlitade dem eller om er hantverkare väljer att inte dela med sig av viktig information.

Konsumenttjänst

Så om ni skulle få några av dessa problem med er hantverkare så kan ni alltid reklamera felet vilket betyder att felet ska åtgärdas utan någon extra kostnad. Om er hantverkare väljer att inte åtgärda felet så har ni rätt att kräva ett prisavdrag. Om ni helt enkelt inte vill arbeta med denna hantverkare längre så har ni också möjligheten att delvis eller helt häva ert avtal. Detta har ni också rätt att göra om en renovering skulle bli försenad så länge som ni kan bevisa att denna försening är av väsentlig betydelse för er. En försening kan vara att en hantverkare inte har blivit klar i tid men också när ett arbete inte alls har börjat eller inte går i den takt som ni kommit överens om.

Undvik problem med hantverkare