En stor del av de banker som erbjuder lönekonto (personkonton) erbjuder sina kunder att ha en kontokredit. Detta innebär att en kredit knyts till detta konto. Så länge som personen har pengar på kontot och handlar för dessa påverkas inte krediten. Därmed kostar det inte heller något för personen. Om det däremot enbart skulle finnas 500kr på kontot när personen genomför ett köp på 900kr kommer 400kr tas av krediten och täcka upp för betalningen.

Just när betalningen sker kommer inte personen att märka att kontokrediten utnyttjas. Detta sker alltså helt automatiskt. Det är just detta som är kontokreditens fördel. Den ”betalar ut” lånesumman exakt när den behövs. Detta kan då jämföras mot att behöva ansöka om ett lån som sedan ska betalas ut till bankkontot (tar ofta en bankdag eller mer). Så fort krediten utnyttjas skapas en räntekostnad. Denna ligger vanligtvis på ca 7-15% årlig ränta. Den som utnyttjar kontokrediten med 12.000kr och har en ränta på 10% kommer därmed att betala 100kr för detta per månad. Det finns inte samma krav på amortering av lånet som på ett privatlån. Detta skapar även en större flexibilitet. Dessutom täcks krediten upp i första hand när pengar blir insatta på kontot. När lönen kommer in på kontot kommer därmed krediten att regleras. Därmed finns även en stor fördel att återbetalning sker lika automatiskt som utbetalning av krediten.

Nackdel?

I jämförelse mot privatlån eller andra låneformer har kontokredit en tydlig nackdel. Dess flexibilitet kan låta positiv men kan även bli dess nackdel. Det är lätt att handla för mycket och därmed belasta kontokrediten i onödan. Detta eftersom man inte märker tydligt när kontokrediten går in och täcker upp för kostnader som kontot belastas med.

För ytterligare artiklar om lån, banker, shopping och pengar, besök konstanten.se!

Vad är kontokredit