Vad innebär en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår efter en skilsmässa om föräldrarna till ett barn inte gemensamt kan komma överens om hur vårdnaden ska ske av barnen. Med andra ord var barnen ska bo och vem av föräldrarna som ska ha det juridiska ansvaret. En tvist dras därmed till en domstol som avgör vem som ska ha vårdnaden. Ofta betyder det alltså att en förälder får ensam vårdnad men det behöver inte innebära detta. Målet är att domstolen ska se till barnets bästa och därmed ge vårdnad utifrån detta.

Utredning av socialnämnden ligger till grund för beslutet

När en vårdnadstvist dras till domstol får socialnämnden uppdrag att göra en utredning kring familjesituationen. Detta utförs av socialsekreterare. Därefter ges en rekommendation till domstolen. Det är vanligast att domstolen följer denna rekommendation men det finns inget juridiskt krav på detta. Domstolen måste förhålla sig till olika lagar och förväntas sedan ta beslut utifrån detta.

Nästan var tionde skilsmässa leder till tvist

Wikipedia anger att ca 60 000 barn årligen påverkas av skilsmässor. Av dessa är det ungefär 7000 barn som ”kommer i kläm” genom en vårdnadstvist. Det betyder närmare 11% vilket är en hög siffra om man jämför med många andra länder. Samtidigt är skilsmässotalen i Sverige överlag mycket höga i förhållande till de europeiska länderna.

Främst modern som får vårdnad

När en socialsekreterare gör en utredning landar detta oftast i att mamman får ensam vårdnad. Statistik från 2014 visar att 46 % av alla fall slutade med att mamman fick vårdnaden. För papporna var procenttalet 33 %. Resterande del (21 %) innebar delad vårdnad.

Målet är däremot att gemensam vårdnad ska gå att orda. Det framgår i föräldrabalken. Man utgår därmed från att det är barnets bästa att ha kontakt och få vårdnad av bägge vårdnadshavarna. Men om bägge föräldrarna anser att delad vårdnad inte är ett alternativ får inte heller domstolen ta beslutet att ge detta. Däremot kan delad vårdnad ges även om ena parten motsäger sig det.

Hjälp av advokat

Eftersom en vårdnadstvist avgörs i domstol är det många som tar hjälp av en advokat vid förhandlingarna. Många gånger kan man gå igenom ärendet i förväg med advokaten för att få en bild över hur stor möjlighet man har att få delad eller ensam vårdnad. Däremot kan advokaten aldrig i förväg lova utfallet i en tvist.

Du kan läsa mer om process och få hjälp på vårdnadstvistt.se.

Vad innebär en vårdnadstvist?