Viktigt att gå en HLR-utbildning i Göteborg

Du kanske har funderat på att gå en HLR-utbildning i Göteborg men inte kommit till skott? Ibland kan det vara svårt att få vardagspusslet att gå ihop, men att avsätta tid för en så pass viktig sak som en utbildning i hjärt-lungräddning är någonting som alla bör kunna göra. HLR kan i många fall vara skillnaden mellan om en medvetslös anhörig eller främling lever eller dör.

Det var först under 1740-talets Frankrike som ett officiellt stöd gavs till metoder för återupplivning. Det var då som Franska vetenskapsakademin förespråkade mun-mot-mun-metoden för återupplivning av drunkningsoffer. Bröstkompression dokumenterades inte förrän år 1891, och den första lyckade bröstkompressionen som finns dokumenterad ägde rum först 1903. På 1960-talet kom den moderna hjärt-lungräddningen, och på senare år har forskare funnit bevis för att HLR med enbart bröstkompression kan vara lika effektivt som en kombination av bröstkompression och mun-mot-mun-metoden, för att återuppliva en vuxen människa vars hjärta har slutat slå.

Vad en HLR-utbildning i Göteborg ger

Eftersom det inte finns någon officiell statistik för hur många gånger hjärt-lungräddning utförs, och hur många gånger försöken till upplivning lyckas respektive misslyckas, är det svårt att illustrera exakt hur många liv som varje år räddas genom HLR. Vad vi vet är dock att hjärt-lungräddning som utförs inom fem minuter från att en person har kollapsat, och kombineras med professionell vård, kan öka chanserna för överlevnad med så mycket som 50 procent. Hjärt-lungräddningen kan också köpa tid medan man väntar på att ambulansen ska anlända till platsen. HLR med bröstkompressioner medför en risk för att frakturer ska uppstå i de ben som sitter i den drabbade personens bröstkorg. Det är dock bättre att få ett brutet revben än att avlida.

Om en person kollapsar och är i akut behov av HLR, är det upp till dig som förbipasserande i området att hjälpa personen tills ambulans anländer till platsen. Ett problem med detta, förutom att du kanske inte vet hur du ska agera, är att många människor inte är villiga att ge HLR. Det kan vara så att de faktiskt vet vad de ska göra, men inte är villiga att göra det på grund av att en återupplivning kan involvera mun-mot-mun-metoden. Vissa kan vara rädda för att smittas med en sjukdom, medan andra finner hela situationen är obehaglig. Genom att gå en HLR-utbildning i Göteborg får du de verktyg som krävs för att du ska kunna agera på ett korrekt och effektivt sätt i en nödsituation.

 

Viktigt att gå en HLR-utbildning i Göteborg