Svenska författare

Selma Lagerlöf, August Strindberg och Astrid Lindgren. Alla är de stora författare som älskats av människor över hela världen. De var verksamma i en annan tid, något som givetvis även speglar deras böcker på ett annat sätt än moderna författare.…