Om du söker parrådgivning kan en väg vara att välja en mottagning som har avtal med din kommun. Det gör att priset blir subventionerat och att du därmed får hjälpen billigare. Men kom ihåg att det kan finnas begränsningar. Du har alltid rätt att gå till privat psykolog, beteendevetare eller samtalsterapeut om du/ni vill ha parrådgivning. De kan ge den hjälp som eftersöks och lägga upp ett samtal så att bägge parter kommer till tals. Delvis kan man avgöra vem som ska anlitas utifrån pris och upplägg. Men det kan bli relativt dyrt om man behöver betala fullt pris. En väg är därför att enbart gå till företag som erbjuder parrådgivning och har avtal med den egna kommunen. Ett par olika prisexempel kan tas från Haninge.

Svenska kyrkan har avtal med Haninge kommun vilket innebär de är ett av de företag eller organisationer där man kan få subventionerad hjälp. Bland annat har de ”Unga Vuxna” som vände sig till personer mellan 18 och 26 år. Främst vänder man sig till personer som vill ha hjälp med relationsproblem. Det kostar då 60 kr per person och samtal. Vid gruppsamtal samlas man på Södermannagatan i Haninge fem gånger, en gång i veckan.

Flera företag har samarbete och tar då 350 kr, vilket betalas direkt vid besöket. Det är ett pris som är satt av kommunen och som därmed avgörs av den nivå som kommun bestämt. Detta oavsett vilket pris som psykologen egentligen tar för den tid som läggs ner. Men det kan även skilja. Just Parrådgivning i Haninge har något lägre pris än andra kommuner i Stockholm där priser mot 450 kr hittas.

Hitta parrådgivning i Haninge

Enklaste vägen till att hitta ett företag som har avtal med kommunen är att gå via kommunens hemsida. Sök på ”Parrådgivning” eller ”Familjerådgivning” på kommunens hemsida för att hitta information kring vad som gäller, pris och vilka företag som är anslutna. Ett alternativ är annars att ringa kommunens växel och där fråga efter kontakt till familjerådgivarna. De allra flesta kommuner har denna service. Men som visas ovan finns det alltså skillnad på pris. Det kan även finnas begränsning för hur många träffar som man får genomföra. En kommun har exempelvis en gräns på fem träffar per par.

Billigare parrådgivning – via kommunalt avtal