Elcyklar är bättre transportmedel än bilar

En kanadensisk cykelfirma utförde ett experiment för att titta på effekterna av att pendla till jobbet på en elcykel jämfört med en bil. Du kommer förmodligen bli förvånad över resultatet! Det som började som en utmaning mellan två medarbetare slutade nämligen som ett experiment vilket ger stöd åt att elcyklar är bättre transportmedel än bilar.

På grund av vikten att experimentet dokumenterades ordentligt försågs bägge parter med synkroniserade kameror, vilket gjorde att man kunde göra en jämförelse med hjälp av video. De bägge personerna påbörjade sin pendling vid en snabbmatsrestaurang och slutdestinationen var en galleria i Vancouver. Vid ett casino längs vägen skapade man en checkpoint. Syftet med denna var att avgöra hur de bägge fordonen stod sig i jämförelse till den tågstation som många pendlare använder för att ta sig till staden. Därifrån tog de bägge fordonen sina respektive vägar mot slutdestinationen.

Det totala avståndet beräknades till 12 km för bilen och 9 km för elcykeln. Det är viktigt att komma ihåg följande begränsningar som gällde för experimentet:

  • Både bilen och cykeln måste följa alla lagar och regler i trafiken.
  • De rutter som de bägge personerna tog är så lika varandra som möjligt, för att göra experimentet mer giltigt.
  • Tiden stannade när deltagarna nådde slutdestinationen till fots, vilket gör att den tid som ägnades åt att parkera bilen och låsa cykeln räknades in.

Elcyklar snabbare än bilar under 5 km

Elcykeln slog bilen till såväl checkpointen som till slutdestinationen. Den anlände till checkpointen på 9 minuter och 1 sekund, vilket var cirka 3 minuter snabbare än bilen. Det är väl känt att cyklar, och naturligtvis även elcyklar, är snabbare än bilar på sträckor kortare än 5 km.

Det som var förvånande var dock hur pass mycket det skilde åt i tid vid slutdestinationen. Det tog elcykeln totalt 24 minuter och 22 sekunder att nå gallerian, medan det tog bilen 33 minuter och 35 sekunder. Cyklisten hade ändå en klättring i uppförsbacke på sin rutt, men det avskräckte inte utan han använde elmotorns pedalassistans för att ta sig uppför backen. Om du har kortare än 5 km till jobbet kanske du borde testa att pendla på elcykel?

Elcyklar är bättre transportmedel än bilar