Fastighetsförvaltning innebär förvaltning och underhåll av en eller flera fastigheter samt eventuella tillhörande markområden. Som fastighetsförvaltare har man ett övergripande helhetsperspektiv och har det affärsmässiga ansvaret för fastigheten. I denna roll ingår det att utveckla, bevara samt förbättra fastigheten samtidigt som man ska säkerställa att de kunder man har är nöjda och att ekonomin för fastigheten presterar enligt de mål och planer som tidigare har utformats. Fastighetsförvaltaren leder och fördelar arbetet och har ofta personalansvar. Man har även ofta kontakt med hyresgäster, driftpersonal och entreprenörer. Att välja en professionell och erfaren fastighetsförvaltare är därför av absolut största vikt, här följer ett par råd att tänka på.

Att välja fastighetsförvaltare

Om man väljer att lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad så går detta givetvis bra. Det finns många företag i Stockholm och övriga landet som har detta som affärsidé. Det är dock viktigt att välja en entreprenör som kan utföra arbetet enligt de krav och behov man har.

David Grossman skrev 2012 en artikel i Fastighetstidningen om fastighetsförvaltning. Han skrev att fastighetsägarna tidigare skötte sina egna fastigheter, lade ner hyresavier i brevinkastet och reparerade lite här och var där det behövdes. Sedan kom finanskrisen år 1990-1994 och då blev bankerna helt plötsligt ägare till fastigheter som de saknade kompetens att sköta om. Därmed växte en marknad med separata fastighetsförvaltare fram och under åren som gått så har dessa tjänster inom fastighetsförvaltningen utvecklats till en fastighetsförvaltning där alla tjänster i förvaltningen kan ingå.

I samma artikel berättar Lennart Andersson, ordförande i AFF – en förening för branschverksamma inom bland annat fastighetsförvaltning, att det ofta lönar sig mer att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad än att själv ta hand om den biten. Han menar bland annat att man inom den tekniska förvaltningen kan spara mellan 25 och 30 procent genom att outsourca den verksamheten. Vissa kritiker hävdar samtidigt att denna besparing inte behöver betyda att det blir bättre. Detta då det avtalade priset på basutbudet i upphandlingen ofta blir lågt, medan entreprenadföretagen istället tar igen den förlorade intäkten genom att ta betalt för olika tilläggstjänster som tillkommer utöver basutbudet i avtalet.

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det då viktigt att välja en bra fastighetsförvaltare och att syna avtalet noga så man inte betalar onödigt mycket för de tjänster man är i behov av.
Läs mer om en  av Stockholms främsta fastighetsförvaltare här.

Fastighetsförvaltare håller fastighet och område i toppskick