Ett stambyte i bostadsrätt är ett långt projekt och en stor investering. Innan diskussionerna påbörjas är det bra att ha på fötterna kring vad det faktiskt innebär. I den här texten har vi sammanställt ett antal frågor och svar, som kan fungera som en introduktion till ämnet stambyte i bostadsrätt.

Vad är det för något egentligen?

Ett stambyte innebär, i traditionell mening följande:

  • Rör och ledningar där avlopps- och kranvatten byts.
  • Bytet gäller hela byggnaden och görs när rören och ledningarna slitits ut, med risk för läckage, stopp och dyra vattenskador som följd.

Idag är det dock inte ovanligt att man inte byter alla rör, utan till exempel arbetar med relining för en del av rören. Det här kallas ofta för partiellt stambyte.

Måste badrummet renoveras?

Som regel, ja. För att komma åt rör och ledningar behöver omfattande rivningar göras. Som en konsekvens av det behöver plattor läggas om och tätskikt byggas upp på nytt. Många passar på att göra en totalrenovering av sina badrum, eftersom firman ändå är där, så att säga. Det blir mer effektivt att låta samma företag (många firmor erbjuder även renoveringstjänster utöver själva stambytet) göra renoveringen. Att en renovering måste göras behöver dock inte ses som enbart negativt. Det är inte bara rör som slits, utan även våtutrymmen. Man brukar säga att ett badrum med klinkers håller i mellan tjugo och fyrtio år, beroende på hur det använts och hur arbetet är utfört. Badrum med plastmatta håller ungefär hälften så länge. När våtutrymmen slits ökar risken för fuktskador – så kanske finns det även ett faktiskt renoveringsbehov när bytet ska göras.

Hur mycket arbete per bostadsrätt vid stambyte?

Det är många som undrar över detta, men det är svårt att ge ett rakt svar på det. Man bör räkna med att varje bostadsrätt påverkas i någon mån under arbetet i minst fem veckor. Men det är inte ovanligt att det blir flera veckor längre än så.

Kan man bo kvar under ett stambyte i bostadsrätt?

I de flesta fall, ja. Vanligast idag är att företagen utför stambyten med det som kallas för kvarboende. Det löser man genom att avdela arbetsområden i lägenheten och löser behoven av dusch och toalett tillfälligt. Så har det inte alltid varit. För inte särskilt längesedan innebar stambyte i bostadsrätt att alla var tvungna att flytta ut medan arbetet pågick.

Frågor och svar som rör stambyten finns att se via https://stambytesgruppen.se/.

Frågor och svar om stambyte: Bostadsrätt