Det finns en rad företag som genomför stambyte och arbeten relaterade till detta i Stockholm. Eftersom många fastighetsägare (inte minst bostadsrättsföreningar) har mycket liten insikt i vad stambyte innebär har företaget en sammanfattning av några vanliga frågor. Här nedan presenteras dessa i kortare format.

Vad innebär det och hur lång tid tar det?

Stambyte innebär att stammarna i en fastighet byts ut. Enligt dem tar ett stambyte i Stockholm mellan 6 och 8 veckor. Bytet tar ungefär lika lång tid oavsett var i landet det sker.

Behöver toalett och dusch kopplas bort?

Ja, under dessa veckor kommer badrummen att rivas ut och stammarna demonteras. Det innebär att de som bor i dessa fastigheter behöver gå ut till tillfälliga byggnader där toalett och dusch finns. Många väljer däremot att flytta till en vän eller släkting då det är relativt jobbigt att ha toalett i en annan byggnad.

Höjer ett stambyte priset på en lägenhet i Stockholm?

Ja, överlag höjer ett stambyte priset på en lägenhet. Detta eftersom de som flyttar in vet att denna mycket stora renovering inte kommer att ske inom en snar framtid. Det är både bekvämt och ekonomiskt. Däremot är det inte alla spekulanter som ens vet om vad stambyte innebär och därmed tar hänsyn till denna punkt. Någon direkt skillnad i prisvarians mellan Stockholm och andra städer är svår att se utifrån att Stockholms bostadsmarknad är så fundamentalt annorlunda mot övriga Sverige.

Måste byte av stammar alltid ske?

Ja, samtliga fastigheter kommer någon gång behöva byta stammarna. Detta utifrån att de blir slitna och risken för läckage och större skador ökar.

  • Behövs efter 30 – 40 år i genomsnitt
  • Tidsramen avgörs av slitage och underhåll
  • Relining kan skjuta upp stambyte med 10 – 20 år

Hur lång tid tar det?

Som nämns ovan tar själva bytet 6 till 8 veckor. Men hela processen kan ta 6 månader till 18 månader. Det beror helt på arbetets karaktär och brådska. Det är exempelvis vanligt att bostadsrättsföreningar behöver ta beslut på en stämma, ha informationsmöten osv innan arbetet kan påbörjas. Detta medan en fastighetsägare med en mindre egen fastighet lättare kan komma igång. Oavsett är det viktigt att planera i god tid innan då det är ett omfattande projekt.

Frågor om stambyte i Stockholm