Om man har ett funktionshinder som gör att det är svårt att på egen hand göra saker i vardagen så kan man ansöka om ekonomisk ersättning för att kunna anlita en personlig assistent. Idag finns det många assistansanordnare och assistansbolag som förmedlar en personlig assistent i Blekinge till kunder eller brukare. En personlig assistent kan höja livskvalitén för den som får hjälp och syftet med personlig assistens är att se till så att alla människor har samma rätt och möjlighet till ett lyckligt och innehållsrikt liv.

Det här gör en personlig assistent i Blekinge

Vilken typ av utbildning och hur mycket erfarenhet som en arbetsgivare kräver av en personlig assistent i Blekinge skiljer sig från arbetsgivare till arbetsgivare. Oftast är assistentens egenskaper, så som lyhördhet och en varm personlighet, viktigare än kvalifikationerna på ett CV. Beroende på hur pass grav eller allvarlig brukarens funktionsnedsättning är så kan dock den personliga assistenten ibland behöva mer komplicerade kvalifikationer och gärna en gedigen erfarenhet. Vad man gör som personlig assistent beror också på brukaren och på brukarens behov. I grund och botten så hjälper assistenten brukaren med de saker som hen hade gjort på egen hand om det inte hade varit för funktionsnedsättningen. Detta kan innefatta följande basbehov:

  • äta
  • klä på sig
  • duscha
  • gå på toaletten

Men det man också innefatta andra saker som att kommunicera med omgivningen. I de allra flesta fall så ingår också aktiviteter utanför hemmet samt nöjen i arbetsuppgifterna. När man arbetar som personlig assistent i Blekinge finns det mycket att hitta på både i städerna och i den vackra naturen. Eftersom att brukaren och den personliga assistenten tillbringar mycket tid ihop så är det viktigt att de kommer bra överens och att de trivs med varandra.

Att jobba som personlig assistent jämfört med andra jobb

På pappret ser jobbet som personlig assistent ut som vilket jobb som helst. Men i praktiken kan det vara väldigt annorlunda. Medan de flesta jobb och arbetsgivare efterfrågar mycket initiativ och aktivitet så kan jobbet som personlig assistent kräva det raka motsatta. Ibland kräver jobbet att man gör väldigt mycket, medan det ibland är viktigare att man håller sig i bakgrunden så mycket som möjligt och enbart agerar som brukarens händer och fötter när det behövs. Hur en arbetsdag ser ut beror alltså helt på brukarens specifika behov.

När man behöver en personlig assistent