Sedan RUT-avdraget infördes har större och mindre förändringar skett för att anpassa avdraget till dess syfte. En av de större förändringarna började gälla 1:a augusti 2016. Från det datumet går det nämligen att även få avdrag för datahjälp. Inofficiellt kallas denna ändring för RIT-avdraget men det finns alltså inte något som officiellt heter så. Avdrag för datahjälp sker alltså inom ramen för RUT-avdraget.

Vad innebär ”RIT”?

Kortfattat innebär det att avdrag kan ske för IT-tjänster som sker i hemmet. Däremot är just begreppet IT-tjänster extremt brett. För att förtydliga vad man får, och inte får, göra avdrag för har Skatteverket publicerat exempel på sin hemsida. Att det däremot kommer att uppstå missförstånd, gråzoner och otydligheter är nog förväntat. Så var det även när RUT från början infördes och med tiden fick man anpassa avdraget.

Enkelt sagt kan man säga att RIT innebär datahjälp genom exempelvis installation, ominstallation och reparation av hård- och mjukvara till persondatorer. Därtill kommer även tillbehör så som router, skrivare, tv-apparater och surfplattor.

En tydlig linje är i alla fall att datahjälpen måste utföras i hemmet. Det är även möjligt att utförandet sker i personens föräldrars hem eller en bostad som man för tillfället äger. Några tjänster som man valt att exkludera är support för så kallade smarta vitvaror.

Idé från Centern – genom en överenskommelse

Idén om att få RUT-avdrag för datahjälp, och liknande tjänster, har funnits relativt länge. Bland annat har IT & Telekomföretagen samt Digitaliseringskommissionen nämnt detta som förslag. Det var däremot Centerpartiet som lyfte upp förslaget på politisk nivå när en migrationspolitisk överenskommelse skulle ske. En överenskommelse som samtliga partier var med i förutom V och SD.

Med avdraget för datahjälp beräknades ca 1300 nya jobb skapas. Det är däremot alltid svårt att se tydliga effekter av liknande skattelättnader. Det går att mäta hur många som utnyttjar RUT-avdraget och till vilken summa som detta sker. Men eftersom datahjälp inte klassas som eget avdrag kommer sifforna att ”bakas ihop” med siffror gällande hur många som anlitar städföretag och gör avdrag för detta.  Därmed kommer det vara svårt att se exakt hur många som fått avdrag för datahjälp.

Så fungerar RUT för datahjälp