Är du fastighetsägare så vet du att fastighetsskötsel är ingenting som du kommer undan. Det är något som alla fastighetsägare måste engagera sig i, oavsett om man är fastighetsägare åt ett bostadshus, åt en skola, åt ett äldreboende, åt ett hotell eller åt ett parkeringshus. Däremot kan det skilja sig ganska mycket åt vad fastighetsskötsel innebär, eftersom det finns så många olika typer av fastigheter, och alla de olika fastigheterna har olika behov när det gäller fastighetsskötsel. Man brukar dock vanligen skilja mellan inre fastighetsskötsel respektive yttre fastighetsskötsel. Den inre fastighetsskötseln innefattar då allt det som man fixar inne i en byggnad, nämligen allt från droppande kranar, läckande packningar och trasiga glödlampor till besiktning av lägenheter och städning av trapphus, medan den yttre fastighetsskötseln då rör allt som man fixar utanför fastigheten, till exempel skottning av snö, klippning av gräs, men också städning av lekplatser, sopning av parkeringar och trasiga stuprännor.

Anlita externt bolag för fastighetsskötsel

Som ni säkert förstår så tar fastighetsskötsel en hel del tid i anspråk. En riktigt stor fastighetsägare har förstås en egen fastighetsförvaltningsavdelning som tar hand om fastighetsskötseln för alla fastigheter i fastighetsägarens bestånd, medan en mindre fastighetsägare inte har den möjligheten. Då finns det ett alternativ, nämligen att anlita ett externt bolag som sysslar med fastighetsskötsel. Dessa är väl insatta när det gäller fastighetsskötsel för olika typer av fastigheter och har såväl erfarenhet som kompetens och resurser för att ta hand om fastighetsskötsel. På så sätt frigör du som fastighetsägare tid för allt det andra som en fastighetsägare måste göra. Många tar hjälp av EMJ Service när det gäller att få en professionell och hjälpsam fastighetsskötare att lita på, de erbjuder jour dygnet runt och har kunskapen och verktygen att se till att dina fastigheter underhålls korrekt året runt.

Tips för att anlita ett externt bolag för fastighetsskötsel:

  • Skriv alltid kontrakt
  • Specificera exakt vad fastighetsskötaren ska utföra och vad han inte ska utföra, så att inte vissa saker utförs två gånger medan andra saker helt glöms bort
  • Välj en fastighetsskötare som har koll på just den typ av fastigheter som du äger
  • Om du jämför flera olika fastighetsskötare bör du se till vilka tjänster som ingår, så du inte jämför äpplen med päron
  • Be gärna om rekommendationer från bekanta, kollegor eller på olika branschforum så du hittar en pålitlig och kompetent fastighetsskötare
Se till att välja rätt fastighetsskötare
Märkt på: