När modem var den självklara vägen för att nå internet var SUNET en av de större aktörerna på nätet. De byggde upp en stor webbkatalog – som idag är Onlinelistan.com. Internet har ändrats över denna tid, därmed även funktionen av denna webbkatalog.

Från informationssök – till marknadsföring

På 90-talet började tillgången till internet sakta, men säkert, växa över Sverige. Modemen som blockerade telefonlinjen sprakade ljudligt och de enklaste webbplatserna kunde besökas.

I detta läge fanns inte speciellt många svenska webbplatser vilket gjorde att SUNET kunde registrera i stort sett samtliga ”vettiga” sidor på deras webbkatalog. De som sökte information på internet kunde därmed gå till denna katalog för att hitta länkar till nyhetssidor, E-butiker, bloggar osv.

På den tiden var alltså nuvarande Onlinelistan ett av de bästa alternativen för att hitta webbsidor med relevant information.

2018 köper ett SEO-bolag Onlinelistan.com

Med allt fler modemanslutna, och därefter bredbandsanslutna, började även antalet webbplatser öka explosionsartat. E-handeln växte snabbt fram och snart var det självklart att alla företag skulle ha en hemsida.

Antalet ”vettiga” hemsidor ökade i så stor utsträckning att SUNET inte längre kunde lista alla. Katalogens funktion ändrades därmed. Detta samtidigt om Google allt mer skapade bättre algoritmer som ökade synlighet för webbsidor med bra information.

År 2018 köpts så Onlinelistan av ett större SEO-bolag som är beläget i Örnsköldsvik. SEO-bolag arbetar främst med att hjälpa företag att få bättre synlighet på Google och det är även i detta syfte som Onlinelistan idag används.

Det poängteras på sidan att katalogen inte ska ses som en ”quick fix” för att snabbt få förstaplaceringen på Google. Däremot att ”auktoriteten fortfarande är stark”. Med det menas att de länkar som pekar från Onlinelistan, till en annan webbplats, ger denna webbplats mer styrka och auktoritet. Två faktorer som påverkar möjligheten till en bättre position på Google är just:

  • Webbplatsens ålder
  • Antalet starka inlänkar

På detta sätt har alltså katalogens syfte gått från att varit informationssök till ”förbättrad Googlepositionering”.

Användas som informationssök?

Ska Onlinelistan användas för informationssök idag?
Nej, det finns betydligt bättre vägar till information och kunskap. Dessutom är sökfunktionen och därmed användarvänligheten på Onlinelistan inte i närheten av vad Googles sökmotor erbjuder.

Det är inte heller detta som katalogen anger sig ha för funktion. Som nämns ovan är det istället utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Tiderna ändras – Onlinelistans funktion ändras.

Ska Onlinelistan användas för informationssök?