Du som är berättigad till personlig assistans måste anlita ett assistansföretag som utför din assistans. För att hitta rätt bland alla bolag som finns i Halland kan du med fördel ta hjälp av en assistanssamordnare som ser just till dina specifika behov.

Om du tycker att det är svårt att navigera i djungeln av alla assistansbolag som finns i och omkring Halland så kan det vara en god idé att ta hjälpa av en så kallad assistanssamordnare. En samordnare hjälper dig att sålla bland assistansbolag så att du kan anlita ett företag som kan uppfylla dina krav. De flesta brukare har specifika behov och önskemål när det gäller personlig assistans och en assistanssamordnare kommer att ställa många frågor för att få reda på vad som är viktigt för just dig. Om ditt hjälpbehov är under 20 timmer per vecka så ansöker du om personlig assistans hos din kommun. Kommunen fattar sedan beslut om hur många timmar assistans du är berättigad till grundat på förutsättningar och behov. Efter att du fått ditt beslut är det dags att hitta ett assistansföretag som kan utföra din personliga assistans. Det är här en assistanssamordnare kommer in. Av alla assistansföretag i och runt omkring Halland så kommer de att föreslå dig mellan fem och tio som de tror passar dig extra bra. Du väljer själv vem du i slutändan anlitar.

Vem är assistansberättigad?

Försäkringskassan ger enbart personlig assistans till personer som har grundläggande hjälpbehov som överstiger mer än tjugo timmar i veckan. Så kallade grundläggande behov är saker som att äta, klä på eller av sig och ta hand om sin personliga hygien. Även kommunikation är ett sådant behov. Försäkringskassan kräver även att man tillhör det som kallas personkretsen. Det är personer som har en bestående psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som till exempel autism, hjärnskada eller en fysisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Ett annat krav är att dina behov inte ska tillgodoses på något annat sätt och du måste även vara under 65 år. Om du inte uppfyller dessa krav ska du istället vända dig till din kommun.

Information om assistanssamordnare i Halland